Now showing items 1-20 of 43

 • Analýza přechodů vedení v pásmech milimetrových vln 

  Ambros, Martin
  Tato diplomová práce řeší možnosti přechodů mezi vlnovody a hybridními typy integrovaných mikrovlnných obvodů. Popisuje základní způsoby řešení těchto přechodů a to jak podélných, tak i příčných. V práci je také uveden ...
 • Anténa a nízkošumový zesilovač pro pásmo L 

  Kučera, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá systémem pro příjem meteorologických snímků z družic umístěných na nízkých oběžných drahách. Dále poskytuje základní informace o družicích NOAA, METOP a FY. Součástí je také odvození rovnic, ...
 • Anténa pro příjem televizního signálu DVB-T 

  Šmarda, Marek
  Obsahem této práce je prostudovat vybrané anténní systémy vhodné pro příjem standardu DVB-T. V programu na simulaci elektromagnetického pole (např. CST studio) budou simulovány jednotlivé anténní systémy a výsledky simulací ...
 • Anténa pro RFID čtečku 

  Trubák, Jan
  Práce je zaměřena na návrh antény do konkrétní aplikace XY. Důraz je kladen na úzkou šířku svazku antény, která zajistí plnohodnotný zisk pouze pro tag umístěný přímo pod anténou. V práci je uváženo celkem 5 návrhů, které ...
 • Anténní systém pro bezdrátové mikrofony 

  Bartoš, Adam
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom anténneho systému pre bezdrôtový prenos zvuku používaný najmä v profesionálnej zvukárskej praxi. Úvodná časť rieši vo všeobecnosti problematiku bezdrôtových systémov, využívané frekvenčné ...
 • Automaticky ovládané akvárium pro simulaci klimatických podmínek v deštném pralese 

  Petrucha, Martin
  Práce se zabývá návrhem kompletního vybavení paludária. Výběrem jednotlivých komponent pro simulaci pralesních podmínek a zautomatizováním procesu udržování pralesních podmínek v uzavřeném prostředí. Všechny komponenty v ...
 • Automatický anténní analyzátor 

  Dufek, Ivo
  Tato práce se zabývá metodami měření impedancí anténních systémů v rozsahu kmitočtů v pásmu dlouhých až velmi krátkých vln. Jsou diskutovány různé metody měření impedancí a každá z nich je kriticky zhodnocena. V rámci ...
 • Automatický anténní tuner s inteligentním algoritmem ladění 

  Frecer, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problematikou impedančního přizpůsobení antén, návrhem a realizací automatického anténního tuneru. Práce uvádí základní fyzikální vztahy pro popis odrazů na elektrickém vedení a impedančního ...
 • Automatizovaná měřící jednotka 

  Jorda, Ivo
  Tato práce se zabývá problematikou měření teploty. Popisuje elektrotechnické a elektro- nické senzory teploty pracující na základě různých fyzikálních principů. U každého typu senzoru jsou uvedeny základní vlastnosti, ...
 • Autonomní venkovní systém pro pěstování rostlin 

  Schmidt, Dominik
  Tato diplomová práce pojednává o možnostech udržování vhodných klimatických podmínek ve venkovním skleníku. Pro růst rostlin je důležitá vhodná teplota, vlhkost a dostatečný přísun vody. Cílem práce je navrhnout a zkonstruovat ...
 • Autonomní venkovní systém pro pěstování rostlin 

  Schmidt, Dominik
  Tato diplomová práce pojednává o možnostech udržování vhodných klimatických podmínek ve venkovním skleníku. Pro růst rostlin je důležitá vhodná teplota, vlhkost a dostatečný přísun vody. Cílem práce je navrhnout a zkonstruovat ...
 • Behaviorální modelování pomocí paralelních výpočtů a neuronových sítí 

  Svobodová, Jitka
  Tato disertační práce se zabývá metodami modelování elektronického zařízení letadel. První část je stručným přehledem klasických metod modelování systémů a adaptivních, fuzzy a hybridních metod používaných převážně k ...
 • Dvoupásmová anténa pro Globální navigační satelitní systém 

  Mikulášek, Tomáš
  Diplomová práce seznámí čtenáře s moderním typem antén, s mikropáskovými flíčkovými anténami. V teoretické části jsou představeny nejběžnější typy mikropáskových antén, jejich parametry a způsoby napájení. Tato část se ...
 • Dvoupásmová anténa s kruhovou polarizací pro pásmo 145 a 435 MHz 

  Urbánek, Tomáš
  Práce je zaměřena na dvoupásmovou kruhovou polarizovanou anténu, která je určena pro příjem na radioamatérských frekvencích 145 a 435 MHz. Nejdříve práce popisuje principy antén, poté se práce soustřeďuje na návrh a simulace. ...
 • Dvoupásmová anténa s paralelními rezonančními obvody 

  Vítek, Jiří
  Bakalářská práce pojednává o drátových anténách v pásmu VHF a UHF, o návrhu antény v programu 4NEC, která pomocí paralelního rezonančního obvodu dosahuje rezonance na zadaných kmitočtech 145 MHz a 432 MHz. Funkčnost antény ...
 • Dvoupásmová směrová anténa pro příjem signálu DVB-T 

  Matyáš, Petr
  Cílem této práce je navrhnout dvoupásmovou anténu pro příjem DVB-T signálu v oblasti města Brna. Anténa bude navrhnuta a přizpůsobena pro příjem multiplexu 1 a 3, tedy pro frekvence 538 a 778 MHz. Anténa bude odzkoušena v ...
 • Elektricky krátká mnohopásmová anténa pro radioamatérské použití 

  Müller, Marek
  Účel této práce je seznámit s teorií EH antén, provést simulaci jednoho vybraného modelu EH antény z literatury a tento model zoptimalizovat na požadovaný kmitočet 14 MHz pomocí počítačového programu CST Microwave Studio. ...
 • Elektronický otáčkoměr pro zážehový motor 

  Bradáč, Pavel
  Otáčkoměr je založen na bezkontaktním snímáním otáček, snímáním napěťových impulzů v zapalovacích kabelech a jejich zpracováním pomocí mikrokontroléru. Otáčkoměr je určen pro měření otáček zážehových motorů a to dvoudobých ...
 • Experimentální tagy pro UHF RFID aplikace 

  Pacholík, Vladimír
  Tato práce se zabývá návrhem antén RFID tagů. Obsahuje seznámení s technologií RFID, přičemž se soustřeďuje na pasivní tagy v pásmu UHF. Návrhové simulace byly prováděny v programu CST Microwave studio. Podle těchto simulací ...
 • Konvertor pro SV pásmo ke KV přijímači 

  Lejsková, Alena
  Práce je zaměřena na syntézu obvodů přijímačů s požadavkem konverze kmitočtu vstupního signálu a následnou realizaci zadaného konvertoru. Nejprve seznamuje čtenáře se základním dělením rádiových vln a součástmi důležitými ...