Now showing items 1-5 of 5

 • Diagnostika automobilu na mobilních telefonech s OS Google Android 

  Šťastný, Petr
  Práce se zabývá zobrazením informací z palubního počítače na mobilních přístrojích s operačním systémem Android. Přenos informací je realizován pomocí integrovaného obvodu ELM327, připojeného k Bluetooth modulu pro bezdrátovou ...
 • Knihovna pro ovládání LCD displejů 

  Lutera, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem a implementací grafických objektů Text Box, List Box,Progress Bar a Edit Box do knihovny D4D firmy Freescale určené pro ovládání LCD displejů. Vývoj byl proveden pomocí vývojového kitu DEMOQE128 s ...
 • Měřič variability tepové frekvence 

  Starzyczny, Radek
  Cílem práce bylo vytvořit modul umožňující příjem a následné zpracování HRV (Heart Rate Variability) signálu z hrudních pásu sporttesteru. Modul je koncepčně řešen jako rozšiřující karta pro vývojový kit STM32-Primer2. Pro ...
 • Palubní počítač pro automobil 

  Lutera, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem a realizací palubního počítače pro osobní automobily, který disponuje víceuživatelským režimem a záznamem měřených dat. Měření je provedeno pomocí přímého napojení na snímače a vstřikovače motoru. ...
 • Spínaný výkonový zdroj 300V/100W 

  Horníček, Evžen
  Tato práce se zabývá návrhem spínaného výkonového zdroje sloužícího pro napájení elektronických přístrojů. Práce zahrnuje výběr vhodného zapojení, systémový návrh měniče, návrh impulsního transformátoru a výstupní tlumivky. ...