Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh marketingového plánu pro vybraný podnik 

    Luu, David
    Předmětem bakalářské práce je vytvoření návrhu marketingového plánu pro společnost Betonstropy s.r.o. a zavedení marketingových strategií do řízení společnosti. První část práce se zabývá teoretickými východisky, založenými ...
  • Rizika financování sportovního klubu 

    Luu, David
    Autor diplomové práce se zabývá aplikací metod a rizikovou analýzou pro financování sportovního klubu. Cílem je analyzovat a popsat současný stav financování sportovního klubu. Výstupem práce je návrh vedoucí ke zlepšení ...