Now showing items 1-2 of 2

  • Experimentální biomechanická protéza ruky 

    Lux, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá vytvořením konstrukčního návrhu experimentální biomechanické protézy ruky, a jeho následnou realizací v podobě funkčního prototypu. Velikost protézy odpovídá velikosti ruky dospělého muže. ...
  • Přenosný brusný modul 

    Lux, Martin
    Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh přenosného brusného modulu fasety pro daný řezný úhel u nestandardního ostří.