Now showing items 1-2 of 2

  • Moderní trendy ve vytápění rodinného domu 

    Lyčka, Aleš
    Cílem této bakalářské práce bylo shrnout poznatky o dnešních způsobech vytápění rodinných domů s důrazem na moderní technologie. Následně provést základní porovnání jednotlivých způsobů vytápění na modelovém domě.
  • Návrh optimalizace výrobní linky v sériové výrobě 

    Lyčka, Aleš
    Tento diplomový projekt se zabývá výrobní linkou ve vybrané firmě. Nejprve je zpracována teoretická část zabývající se štíhlou výrobou, následně je popsána vybraná firma a samotná výrobní linka. Na výrobní linku je nahlíženo ...