Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh optimalizace výrobní linky v sériové výrobě 

    Lyčka, Aleš
    Tento diplomový projekt se zabývá výrobní linkou ve vybrané firmě. Nejprve je zpracována teoretická část zabývající se štíhlou výrobou, následně je popsána vybraná firma a samotná výrobní linka. Na výrobní linku je nahlíženo ...