Now showing items 1-2 of 2

  • Algoritmy pro řízení elektrických motorů 

    Lyko, Antonín
    Tato práce popisuje strukturu a základní prvky softwarové architektury Autosar. Dále jsou představeny možnosti generování konfiguračních kódu jak pro ovladače MC-ISAR tak pro hardwarové moduly procesoru AURIX TriCore TC277 ...
  • Autonomní ovladač antén v azimutu a elevaci 

    Lyko, Antonín
    Dokument popisuje realizaci rozhraní k řízení anténních rotátorů pomocí počítače. Jsou vysvětleny způsoby externího ovládání anténních rotátorů, současná řešení této problematiky a navrhnuta nová možná řešení. Závěr práce ...