Now showing items 1-2 of 2

  • Virtuální prototyp elektrických strojů v ADAMS 

    Lysák, Jan
    Práce se zabývá metodikou mechatronického návrhu systémů za použití virtuálních prototypů. Virtuální prototyp obsahuje počítačový simulační model, který svým chováním reprezentuje fyzický prototyp soustavy. Tento přístup ...
  • Změna konstrukce profilu dveřního křídla pro kolejové vozidlo 

    Lysák, Jan
    Diplomová práce se zaobírá vytvořením výpočtového modelu specifického dveřního křídla kolejového vozidla, který vyvinula a vyrábí společnost IFE-CR, a.s. Výpočet metodou konečných prvků je proveden s ohledem na normované ...