Now showing items 1-2 of 2

  • Management kalibrace souřadnicového měřicího stroje (SMS) 

    Lysý, Zbyněk
    Diplomová práce na téma management kalibrace souřadnicového stroje má za úkol vypracovat podrobnou analýzu nejistot při měření na 3D souřadnicovém měřicím stroji Micro-Vu Excel v praxi, doplněnou o praktický příklad výpočtu ...
  • Nástroje managementu kvality. 

    Lysý, Zbyněk
    Tato bakalářská práce se zabývá metodami a především nástroji managementu jakosti. Je rozdělena do dvou částí. V první části je pojednáváno o nástrojích sloužících k přípravě rozhodnutí. Jedná se zejména o nástroje pro ...