Now showing items 1-19 of 19

 • 3D herní svět v OpenGL 

  Buchta, David
  Tato práce se zabývá studiem moderních technik v počítačové grafice; návrhem a vytvořením aplikace, jež může sloužit jako jádro budoucímu hernímu enginu. V práci jsou vyzdviženy techniky tvorby rozsáhlých terénů, pokročilých ...
 • 3D Hra v Unity s využitím analýzy hudby 

  Majcher, Marek
  Bakalářská práce se zabýva metodami analýzy zvukových signálů, enginem Unity a procedurálním generováním grafiky. Cílem práce bylo vytvoření funkční hry, která by demonstrovala analýzu hudby na vhodném způsobu procedurálního ...
 • Atmosferické efekty ve WebGL 

  Brydl, Jaroslav
  Tato práce se zabývá simulací a vykreslováním atmosferických efektů v prostředí WebGL s využitím aplikačního rozhraní Three.js. Jsou popsány principy fungování a implementace efektů střídání dne a noci, mraků, sněhu, deště ...
 • Elektronový ray tracer 

  Suchánek, Jan
  Tato práce se věnuje simulaci elektronového mikroskopu. Spojuje poznatky z metod sledování paprsků a realistického zobrazování s fyzikálními poznatky z oblasti elektronové mikroskopie. Cílem práce je vytvořit funkční a co ...
 • Fotorealistické zobrazování 

  Lysek, Tomáš
  Tato práce obsahuje popis implementace fotorealistické metody zobrazení scény. V první části práce jsou popsány postupy a techniky, které slouží k fotorealistickému zobrazení scény. Jsou zde uvedeny jak metody zobrazení ...
 • Fotorealistické zobrazování 

  Melcer, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou realistického zobrazování 3D scén, kde jsou popsány postupy vedoucí k fotorealistickému obrazu. Nejprve jsou uvedeny způsoby definice předmětů, jak je scéna vykreslena na ...
 • Fotorealistické zobrazování 

  Vlnas, Michal
  Tato práce popisuje návrh a implementaci metody řešení globálního osvětlení pomocí obousměrného sledování cesty s použitím techniky multiple importance sampling. V první části jsou uvedeny základní informace a postupy ...
 • Fotorealistické zobrazování metodou "Photon Mapping" 

  Lysek, Tomáš
  Tato práce se zabýva metodou photon mappingu. Nejprve byla naimplementována jednoduchá metoda photon mappingu a poté jeji progresivní varianta byla naimplementována na procesoru a grafické kartě. Po implementaci progressivní ...
 • Generování voxelových scén 

  Venhoda, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá implementací aplikace, generující voxelové scény s možností jejich editace a uložení do souboru. Popisuje generování terénu pomocí Perlinova šumu, převod seznamu voxelů do struktury Sparse ...
 • GPU implementace Resampling Antialiasingu 

  Svoboda, Ondřej
  Předmětem této bakalářské práce bylo implementovat resampling antialiasing pro OpenGL. Základem bylo již existujícím řešení pro DirectX. Jsou zde představeny různé metody antialiasingu používaných v dnešních grafických ...
 • Interaktivní aplikace na trénování prostorového myšlení 

  Mladý, Jakub
  Táto práca sa zaoberá tvorbou aplikácie, ktorá slúži na rozvoj logického a priestorového myslenia. Popisuje návrh aplikácie ako aj výber použitých logických hier a ich následnú implementáciu. Ako logické hry boly vybraté ...
 • Pathtracing na GPU 

  Hájek, Ondřej
  Tato práce se zaměřuje na akceleraci metody globálního osvětlení Pathtracing. Cílem této práce je demonstrace a srovnání výkonnosti různých implementací této metody a to na GPU i CPU. Implementace bude obsahovat dvě scény, ...
 • Physically Based Shading 

  Matěj, Šimon
  Tato práce se zabývá zobrazováním materiálů v počítačové grafice, za použití metod, vychá- zejících z fyzikálních vlastností těchto materiálů. Jsou zde rozebrány fyzikální principy šíření světla a jeho interakce s objekty. ...
 • Procedurální generování trati 

  Ončo, Michael
  Tato bakářská práce se zabývá procedurálním generováním nekonečné překážkové dráhy pro hru, ve které hráč tyto překážky překonává. Zkoumá vhodné způsoby, jak danou dráhu generovat. V rámci tohoto výzkumu studuje základní ...
 • Simulace křehkých těles 

  Chlubna, Tomáš
  Křehká tělesa se od pevných liší možností roztříštění na menší částečky v souladu se zákony fyziky. Simulace křehkých těles tedy využívá principů obecné simulace pevných těles a vyžaduje vyřešení dalších problémů spojených ...
 • Systém pro správu a výběr fotografií 

  Blažek, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit systém pro správu a výběr fotografií, který by měl umožnit uživatelům efektivnější způsob vyhledávání ve velkém množství fotografií. Vyhledávací kritéria zahrnují vyhledávání podle ...
 • Využití hlubokého učení pro rozpoznání textu v obrazu grafického uživatelského rozhraní 

  Hamerník, Pavel
  Optické rozpoznání znaků (OCR) je již mnoho let oblastí zájmu. Je definován jako proces digitalizace obrazu dokumentu do sekvence znaků. Navzdory desetiletím intenzivních výzkumů jsou systémy OCR, které jsou srovnatelné s ...
 • Využití hlubokého učení pro rozpoznání textu v obrazu grafického uživatelského rozhraní 

  Hamerník, Pavel
  Optické rozpoznání znaků (OCR) je již mnoho let oblastí zájmu. Je definováno jako proces digitalizace obrazu dokumentu do sekvence znaků. Navzdory desetiletím intenzivních výzkumů jsou systémy OCR, které jsou srovnatelné ...
 • WebGL2 renderer ve WebAssembly 

  Režňák, Pavel
  Diplomová práce se zaměřuje na rychlé vykreslení 3D scény ve webovém prohlížeči s použitím moderních technologií, jako je WebGL a WebAssembly. V textu je popsán proces překladu aplikace psané v jazyce C++ do WebAssembly ...