Now showing items 1-7 of 7

 • Datová mřížka ve webovém prohlížeči 

  Mikúšek, Richard
  Tato práce se zabýva návrhem a implementací komponenty datové mřížky v prostředí webového prohlížeče. Práce popisuje problematiku moderních webových technologií a ich využití při implementaci interaktivních komponent. ...
 • Grafy ve webovém prohlížeči pomocí Javascriptu 

  Zajíc, Jiří
  Tato bakalářská se práce se zabývá studiem tvorby grafů ve webových prohlížečích. První část obsahuje podrobnou studii současných technologií a návrh aplikace. Praktická část zahrnuje vývoj, popis a dokumentaci aplikace. ...
 • Javascriptové knihovny a jejich využití při tvorbě interaktivních webových aplikací 

  Wagner, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá javascriptovými knihovnami a jejich využitím při tvorbě interaktivních webových aplikací. Popisuje rovněž technologie potřebné při tvorbě interaktivní webové aplikace. Pomocí javascriptových ...
 • Použití moderních komunikačních formátů pro implementaci informačního systému 

  Pála, Milan
  Tato práce se zabývá analýzou požadavků a tvorbou prototypu informačního systému hasičské sportovní ligy. Ten vychází z dosavadní verze postavené na obecném publikačním systému, jehož možnosti nedostačují požadavkům na ...
 • Publikační systémy strukturovaných dokumentů 

  Máčel, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pořizování a zveřejňování strukturovaných dokumentů v elektronické podobě. Publikační systém je realizován jako webový server. Dokumenty jsou pořizovány externím textovým ...
 • Systém AJAX komponent pro framework Yii 

  Mahr, Martin
  Bakalářská práce se zabývá webovými technologiemi PHP, HTML, JavaScript, AJAX a knihovnami jQuery a Yii framework. Výstupem práce je zhodnocení těchto technologií a vývoj rozšiřujících modulů pro knihovnu jQuery a PHP Yii ...
 • Univerzální pracovní plocha ve webovém prohlížeči 

  Máčel, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou pracovních ploch dostupných pomocí webového prohlížeče. Popisuje technologie potřebné pro tvorbu webového rozhraní, mezi které patří DOM, událostní model dokumentu a AJAX. Součástí ...