Now showing items 1-2 of 2

  • Měření reflexu Achillovy šlachy 

    Mášová, Lenka
    První dvě kapitoly jsou věnovány obecné problematice týkající se Achillovy šlachy a přibližují důležité poznatky, které jsou nutné pro následnou praktickou část. Té jsou věnovány kapitoly následující. První kapitola je ...
  • Snímání EMG a jeho hodnocení 

    Mášová, Lenka
    Tato bakalářská práce je v první části zaměřena na svalové a nervové struktury, a na přechod signálu, který se šíří mezi nimi. Další část se zabývá základními požadavky na elektromyograf a jeho příslušenství. Poté následuje ...