Now showing items 1-2 of 2

  • Nefotorealistické zobrazování 

    Mágr, Martin
    Cílem této diplomové práce je prozkoumat možnosti nefotorealistického zobrazování, zaměřit se na oblast transformace obrazu a následně navrhnout algoritmus pro zpracování videa na jeho "cartoon" reprezentaci. Práce popisuje ...
  • Python imaging library 

    Mágr, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací editoru grafů, který je propojen s konkrétním informačním systémem protokolem XML-RPC. Aplikace je vytvořena pomocí jazyka Python a jeho grafické knihovny Python Imaging ...