Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh procesního řízení zakázky v obchodní společnosti 

    Májsky, Adam
    Diplomová práca sa zameriava na návrh procesného priebehu zákazky vo vybranej obchodnej spoločnosti. Pomocou teoretických poznatkov, na ktorých základe je vytvorené analytické zhodnotenie súčasnej situácie a prieskum medzi ...
  • Studie řízení logistiky se zaměřením na distribuci 

    Májsky, Adam
    Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení fungování distribuční logistiky ve vybrané společnosti. Analyzuje současný stav s využitím teoretických poznatků a navrhuje změny. S pomocí vytvoření doporučení pro distribuci ...