Now showing items 1-2 of 2

  • Stochastická optimalizace toků v sítích 

    Málek, Martin
    Magisterská práce se zabývá stochastickou optimalizací síťových úloh. Teoretická část pokrývá tři témata - teorii grafů, optimalizaci a progressive hedging algoritmus. V rámci optimalizace je hlavní část věnována stochastickému ...
  • Vybrané optimalizační modely v logistice 

    Málek, Martin
    Bakalářská práce se zabývá optimalizačními modely v logistice, které jsou řešeny pomocí lineárního programování. Teoretická část je věnována základním pojmům z teorie grafů, optimalizace, lineárního programování a toků v ...