Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh zakřivení rámu dveřního křídla 

  Merkl, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zakřivení rámu dveřního křídla určeného pro kolejové vozidlo. Na zakřivený rám se lepí rovné sklo, vlivem elastické deformace po nalepení skla dochází k ohnutí rámu na opačnou stranu. ...
 • Posouzení bezpečnosti prostorového rámu při statickém zatížení 

  Málek, Michal
  Bakalářská práce pojednává o posouzení bezpečnosti prostorového rámu při statickém zatížení. Toto posouzení se demonstrovalo na konkrétním příkladu. Při řešení jsme využili vlastností symetrie rámu. Neznámé parametry se ...
 • Spolehlivostní analýza keramické hlavice totální kyčelní endoprotézy 

  Málek, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá pravděpodobností porušení keramické hlavice totální kyčelní endoprotézy při zkouškách dle normy ISO 7206-5. V první části je provedena napjatostní analýza pomocí metody konečných prvků v ...
 • Výpočet emisní hodnoty při měření akustického tlaku a výkonu 

  Málek, Michal
  Pojmy v akustice. Popis metod měření hluku strojních zařízení. Vyjadřování nejistot měření. Analýza a stanovení základních emisních hodnot akustického tlaku a výkonu. Souhrn výsledků a programování výpočtu základních ...