Now showing items 1-4 of 4

 • Mobilní robot řízený KINECTem 

  Málek, Miroslav
  Tato práce se zabývá návrhem mobilního robota, který je řízen pohybovým zařízením MS Kinect. Pohyb robota je řízen hloubkovými daty, které jsou zpracovány vhodným ARM procesorem. Dále je v práci navržen modul pro sériovou ...
 • Počítačem řízený PLL syntezátor 

  Málek, Miroslav
  Cílem této práce je realizovat počítačem řízený PLL syntezátor využívající rozhraní USB. Pro připojení PLL syntezátoru k počítači byl použit integrovaný obvod FT232RL. Následně byl vyvinut obslužný software pro programování ...
 • Přímočarý pneumatický motor 

  Málek, Miroslav
  Bakalářská práce obsahuje popis a rozdělení pneumatických pohonů, hlavní část je věnována přímočarým pneumatickým motorů, jejich konstrukčním provedení a popisu jednotlivých částí motoru s ohledem na jeho funkci. Součástí ...
 • Využití analýzy časových řad při hodnocení výkonnosti podniku 

  Sedmera, Tomáš
  Práce se zaměřuje na posouzení hospodářského zdraví podniku Agro Zvole, a. s. operujícího v sektoru zemědělství a vyrábějícího produkty rostlinné a živočišné výroby. K objektivnímu hodnocení hospodářské výkonnosti jsou zde ...