Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vostálová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podnikatelského subjektu LESCUS Cetkovice, s. r. o. za rok 2013-2017. Na základě účetních výkazů a metod finanční analýzy je zjištěn aktuální stav podnikatelského ...
 • Návrh optimalizace zdanění příjmů společníka s. r. o. 

  Mánková, Jitka
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací daňové povinnosti společníka společnosti s ručením omezeným. Hlavním cílem je v konkrétní společnosti s ručením omezeným nalézt optimální poměr výplaty mzdy a podílu na zisku ...
 • Výběr vhodné formy externího financování podniku 

  Mánková, Jitka
  Tato diplomová práce se zabývá výběrem vhodné formy externího financování podniku. Jde především o srovnání nabídek bankovních úvěrů a finančního leasingu při koupi stavebního stroje pro zvolenou společnost. Hlavním cílem ...