Now showing items 1-20 of 180

 • Accumulation of Poly(3-hydroxybutyrate) Helps Bacterial Cells to Survive Freezing 

  Obruča, Stanislav; Sedláček, Petr; Mravec, Filip; Kučera, Dan; Benešová, Pavla; Márová, Ivana (PLoS, 2016-06-17)
  Accumulation of polyhydroxybutyrate (PHB) seems to be a common metabolic strategy adopted by many bacteria to cope with cold environments. This work aimed at evaluating and understanding the cryoprotective effect of PHB. ...
 • Agregační procesy v systémech amfifilní látka-polymer 

  Šejnohová, Michaela
  Tato bakalářská práce je zaměřena na průzkum systému tenzid-polyelektrolyt pomocí fluorescenční spektroskopie, kde fluorescenční sondou je pyren. Jako tenzid byl použit ionogenní kationaktivní cetyltrimethylamonium bromid ...
 • Aktivní látky v cereálních produktech určených pro dětskou výživu 

  Hurtová, Jana
  Předložená bakalářská práce se zabývá studiem antioxidačních látek v cereálních výrobcích určených pro dětskou výživu. Teoretická část je zaměřena na popis anatomické stavby obilného zrna, jeho chemické složení, rozdělení ...
 • Analýza a charakterizace beta-glukanů z vybraných přírodních zdrojů 

  Vít, Radek
  Cílem bakalářské práce je otestovat a charakterizovat komerčně dostupné produkty s deklarovaným obsahem -glukanů. V teoretické části jsou popsány -glukany, jejich možné zdroje, vlastnosti a využití. Dále se v teoretické ...
 • Analýza beta-glukanů ve vybraných druzích hub 

  Phan, Huong Tra
  Cílem diplomové práce byla analýza obsahu -glukanů ve vybraných druzích hub, kde byla rovněž stanovena celková charakterizace složení a obsažených bioaktivních látek. V teoretické části byla vypracována stručná rešerše o ...
 • Analýza biologicky aktivních látek v oleji z meruňkových jader. 

  Valasová, Denisa
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu biologicky aktivních látek v oleji z meruňkových jader. Meruňkový olej se v poslední době začal hojně využívat v kosmetickém průmyslu, zejména jako masážní olej nebo součást hydratačních ...
 • Analýza flavonoidů v pivu metodou LC-MS 

  Měřínská, Radana
  Předložená diplomová práce je zaměřená na analýzu fenolických látek u piv různé stupňovitosti a značek. Cílem práce bylo nalezení případných rozdílů mezi jednotlivými typy piv a dále mezi pivy českými a zahraničními. ...
 • Analýza kvasinkové DNA pomocí pulsní gelové elektroforézy 

  Kubáčková, Martina
  Technika pulzní gelové elektroforézy našla široké uplatnění v analýze genomu všech živých organismů. Využívá se k separaci molekul DNA o velikosti desítek kilobází až několika megabází, kde už není možné užít konvenční ...
 • Analýza polyfenolických látek v různých typech kávy 

  Jašková, Martina
  Cílem bakalářské práce bylo zkoumání množství biologicky významných látek u vybraných druhů pražených mletých káv, rozpustných káv a tekutého rozpustného kávového extraktu. Jednotlivé kávy se od sebe liší technologickým ...
 • Analýza vybraných aktivních látek v různých druzích výrobků z rýže 

  Valentová, Radka
  Předložená diplomová práce je zaměřena na analýzu vybraných aktivních látek v různých druzích loupaných a neloupaných rýží. V daných rýžích byly analyzovány fenolické látky, antioxidační aktivita, obsah sacharidů a obsah ...
 • Analýza vybraných biologicky aktivních látek v cereálních výrobcích 

  Skutek, Miroslav
  Předložená diplomová práce se zabývala studiem biologicky aktivních látek, a to zejména různých typů sacharidů v cereálních výrobcích. V rámci experimentální části bylo použito celkem 29 různých reálných vzorků obilných ...
 • Antimikrobiální peptidy a možnosti jejich aplikace do potravin 

  Janhuba, Filip
  Předložená bakalářská práce je zaměřená na studium antimikrobiálních peptidů a možnosti jejich aplikace do potravin. Pozornost byla zaměřena zejména na bakteriocin nisin a antimikrobiální enzym lysozym. V teoretické části ...
 • Biodegradace s využitím termofilních mikroorganismů 

  Varmužová, Tamara
  Obsahem této diplomové práce je studium biodegradability modifikovaných polyuretanových fólií v syntetickém médiu s minerály a vitamíny na temperovaných třepačkách pomocí směsné termofilní aerobní bakteriální kultury rodů ...
 • Biologicky významné látky v cereálních produktech 

  Vondráčková, Hedvika
  Předložená práce se zabývala studiem biologicky významných látek v cereálních produktech. V praktické části byly stanoveny vybrané aktivní látky v müsli tyčinkách. Nejvyšší obsah celkových polyfenolů, celkových flavonoidů, ...
 • Bioprodukce, charakterizace a aplikace vybraných biopolymerů 

  Benešová, Pavla
  Předložená dizertační práce je zaměřena na mikrobiální produkci biopolymerů s využitím obnovitelných zdrojů, jako zdroje uhlíku a dusíku. Mikrobiálně byly produkovány polysacharidy a polyestery. S využitím především odpadních ...
 • Biotechnologická produkce vybraných metabolitů na syrovátkovém substrátu 

  Gadová, Martina
  Predložená diplomová práca sa zaoberá posúdením možnosti biotechnologického využitia odpadu, srvátky. Skúma obsahové zloženie lyofilizovanej srvátky, optimalizáciou kyslej hydrolýzy srvátky a následnej prípravy kultivačných ...
 • Cereálie - aktivní složky, biologické účinky a vybrané aplikace v potravinářství 

  Lichnová, Andrea
  Předložená dizertační práce je zaměřena na studium biologických účinků aktivních látek vyskytujících se v cereáliích, na vývoj metod k analýze těchto účinků a ke stanovení obsahu aktivních složek a charakterizaci vztahu ...
 • Charakterizace a účinek vybraných přírodních látek s antimykotickým účinkem 

  Plachá, Monika
  Predložená bakalárska práca je zameraná na štúdium účinku prírodných látok s potenciálnym antimykotickým účinkom a charakterizácie ich obsahových látok. V práci bola spracovaná rešerš, ktorá je zameraná na mykózy, antimykotiká ...
 • Charakterizace aktivních látek v různých druzích piva 

  Benešová, Pavla
  Bakalářská práce se zabývá analýzou biologicky aktivních látek, především fenolické povahy v 10 druzích nealkoholických piv s následným porovnáním s pivem alkoholickým. V teoretické části je uvedena technologie výroby piva ...
 • Charakterizace antioxidačně a antimikrobiálně aktivních látek v různých typech dřevin 

  Ďatko, Tomáš
  Cieľom tejto bakalárskej práce je analýza antioxidačne a antimikrobiálne aktívnych látok v drevinách. V teoretickej časti bola spracovaná rešerš, zaoberajúca sa charakterizáciou týchto biologicky aktívnych látok. Okrem ...