Now showing items 1-20 of 29

 • Application of brick grind dust in systems based on Portland cement 

  Palovčík, Jakub; Opravil, Tomáš; Novotný, Radoslav; Másilko, Jiří (IOP Publishing, 2018-07-12)
  This paper deals with possibilities of application brick-grind-dust which is a secondary product from manufacturing of grinded bricks. This product is usually partially returned to brick manufacturing or buried on a land ...
 • Application of fly ashes from fluid bed coal combustion within refractory materials 

  Kotrla, Jan; Šoukal, František; Másilko, Jiří; Švec, Jiří; Janča, Martin (IOP Publishing, 2018-07-12)
  The study deals with the possibility of utilization of fly ashes from coal combustion in refractory materials and its influence on resulting properties of the material. The effect of bed and filter ash addition on the ...
 • Cement Kiln By-Pass Dust: An Effective Alkaline Activator for Pozzolanic Materials 

  Kalina, Lukáš; Bílek, Vlastimil; Kiripolský, Tomáš; Novotný, Radoslav; Másilko, Jiří (MDPI, 2018-09-19)
  Cement kiln by-pass dust (CKD) is a fine-grained by-product of Portland clinker manufacturing. Its chemical composition is not suitable for returning back into feedstock and, therefore, it has to be discharged. Such an ...
 • The Characterization of Fixation of Ba, Pb, and Cu in Alkali-Activated Fly Ash/Blast Furnace Slag Matrix 

  Koplík, Jan; Kalina, Lukáš; Másilko, Jiří; Šoukal, František (MDPI, 2016-06-30)
  The fixation of heavy metals (Ba, Cu, Pb) in an alkali-activated matrix was investigated. The matrix consisted of fly ash and blast furnace slag (BFS). The mixture of NaOH and Na-silicate was used as alkaline activator. ...
 • The determination of the influence of pH value of curing conditions on Portland cement hydration 

  Šiler, Pavel; Kolářová, Iva; Sehnal, Tomáš; Másilko, Jiří; Opravil, Tomáš (Elsevier, 2016-09-01)
  Water composition during cement hydration can be changed due to migration of ions from the cement matrix to the solution. The storage of various materials together can lead to transfer of various ions and distortion of ...
 • Effect of Na3PO4 on the Hydration Process of Alkali-Activated Blast Furnace Slag 

  Kalina, Lukáš; Bílek, Vlastimil; Novotný, Radoslav; Mončeková, Miroslava; Másilko, Jiří; Koplík, Jan (MDPI, 2016-05-20)
  In recent years, the utilization of different non-traditional cements and composites has been increasing. Alkali-activated cementitious materials, especially those based on the alkali activation of blast furnace slag, have ...
 • The field of solid solutions in ternary system of synthetic apatite-type alkaline earth element-yttrium-silicate oxybritholite phases of the composition: AEE(delta)Y(10-delta)[SiO4](6)O3-0.5 delta, where AEE=Ca, Sr and Ba 

  Ptáček, Petr; Opravil, Tomáš; Šoukal, František; Tkacz, Jakub; Másilko, Jiří; Bartoníčková, Eva (Elsevier Ltd, 2016-01-08)
  This contribution deals with the synthesis, properties and investigation of the field of solid solutions formed between the three end-members of apatite-type alkaline earth element-yttrium-silicate oxybritholites with the ...
 • Influence of Pb Dosage on Immobilization Characteristics of Different Types of Alkali-Activated Mixtures and Mortars 

  Koplík, Jan; Pořízka, Jaromír; Kalina, Lukáš; Másilko, Jiří; Březina, Matěj (Hindawi, 2018-01-11)
  This paper is focused on the comparison of immobilization characteristics of various inorganic composite materials based on blast furnace slag and on the influence of various dosages of the heavy metal Pb on the mechanical ...
 • Lehké kompozity na bázi fluidních filtrových popílků 

  Palovčík, Jakub
  Práce se zabývá přípravou, studiem a analýzou pojiv na bázi fluidních filtrových popílků a kompozity z těchto pojiv připravených. Pojiva byla dotována různými aditivy s cílem úpravy reologických vlastností, snížení objemové ...
 • Mechanická aktivace chemických reakcí na fázových rozhraních MDF kompozitu 

  Matoušek, David
  Diplomová práce se zabývá studiem mechanické aktivace chemických reakcí na fázovém rozhraní MDF kompozitů. MDF kompozity jsou perspektivním kompozitním materiálem na bazi polymer-cement. Vynikají zejména z hlediska pevností ...
 • Membránové separace 

  Babíková, Barbora
  Diplomová práca sa zaoberá všeobecnou charakteristikou membránových procesov a separácií. Jej súčasťou je kapitola z histórie vývoja technologického odvetvia využívajúceho membrány ako médium oddeľujúceho látky na základe ...
 • Možnosti přípravy tobermoritu 

  Galvánková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi přípravy tobermoritu. Tobermorit je minerál, který díky svému složení a vlastnostem tvoří nedílnou složku v dnes stále více využívaném stavebním materiálu pórobetonu. Uplatnění ...
 • Možnosti uplatnění slévárenských písků v geopolymerních systémech 

  Kopecký, Filip
  Vzhledem ke vzrůstající výrobě litin, oceli a jiných kovových materiálů vyráběných ve slévárnách roste i produkce použitých slévárenských písků. Slévárenské písky, které zbudou po doformování a není možné je vrátit zpět ...
 • Možnosti využití kotelních strusek 

  Fialová, Gabriela
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem kotelní strusky (škváry) a jejím možným využitím v průmyslu žáromateriálů. Soustřeďuje se na její chemické a minerální složení, zejména na obsah mullitových fází a Fe2O3 u něhož je ...
 • Možnosti využití solných strusek z výroby hliníku 

  Sedlačík, Martin
  Bakalářská práce se zabývá charakterizací solné strusky vznikající jako odpad při tavení hliníkového šrotu v rotačních pecích a navržením možností využití tohoto materiálu jako sekundární suroviny. Zkoumány byly vzorky ...
 • Optimalizace stanovení fázového složení portlandského slínku 

  Vávrová, Alžběta
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením fázového složení portlandského slínku a jeho optimalizací. Pro řešení tohoto úkolu bylo využito rentgenové fluorescenční spektrometrie, rentgenové difrakční analýzy a optické ...
 • Potential use of blast furnace slag for filtration membranes preparation: A pilot study 

  Bílek, Vlastimil; Bulejko, Pavel; Kejík, Pavel; Hajzler, Jan; Másilko, Jiří; Bednárek, Jan; Tkacz, Jakub; Kalina, Lukáš (IOP Publishing, 2018-07-12)
  This paper investigates the possibilities of the use of sodium hydroxide activated blast furnace slag for preparation of filtration barriers. The motivation for this research is searching for cheaper and more eco-friendly ...
 • Reactivity of meta-talc in sodium hydroxide medium 

  Bednárek, Jan; Ptáček, Petr; Šoukal, František; Havlica, Jaromír; Novotný, Radoslav; Másilko, Jiří; Šiler, Pavel (IOP Publishing, 2018-07-12)
  This work deals with the reactivity of XRD amorphous delaminated and dehydroxylated talc phase (meta-talc), in alkali medium. Talc ore Luzenac H70 was treated in a stirred ball mill (attritor) for 30; 60 and 90 min with ...
 • Reologie v technologii anorganických pojiv 

  Kosár, Petr
  Bakalářská práce se zabývá studiem reologického chování cementových past. V úvodní části je stručně popsáno složení portlandského cementu. Dále následuje detailní popis vzájemné interakce cementu s vodou a princip působení ...
 • Studium adheze lepených balistických kompozitů v závislosti na použitých materiálech. 

  Dobiáš, Jiří
  Cílem této práce bylo prozkoumat vlastnosti lepených balistických materiálů. Balistické kompozity se lepí hlavně kvůli co největšímu snížení hmotnosti při zachování jejich ochranných vlastností. Na tomto základě byly ...