Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza měření frekvence a RoCoF v simulačních programech 

  Koudelka, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou vyhodnocování frekvence a její derivace v simulačních programech. Cílem práce bylo porovnat hodnoty obdržené ve třech různých programech (PSS/E, PSCAD, MODES). V testovací síti IEEE 39 ...
 • Stabilita elektrizační soustavy 

  Máslo, Karel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2021-02-26)
  Publikace se zaměřuje na stabilitu elektrizační soustavy a její dílčí problémy – úhlovou, frekvenční a napěťovou stabilitu. Tato témata jsou popsána teoreticky i pomocí příkladů pro program MODES.
 • Vliv odstavování fotovoltaických elektráren při odchylkách kmitočtu 

  Jasenský, Filip
  Diplomová práce s názvem Vliv odstavování fotovoltaických elektráren při odchylkách kmitočtu seznamuje čtenáře s teorií regulace frekvence v elektrizační soustavě. V teoretické části práce jsou představeny systémové a ...