Now showing items 1-2 of 2

  • Autosalon v Jihlavě 

    Mátlová, Michaela
    Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout dvě varianty ocelové konstrukce objektu autosalónu. Půdorysné rozměry konstrukce jsou 35 x 50 metrů. Objekt dosahuje výšky 8,8 m nad okolní terén. Objekt tvoří dvě části. Výstavní ...
  • Zastřešení zimního stadionu v Jihlavě 

    Mátlová, Michaela
    Cílem bakalářské práce je návrhu a statickému posouzení nové nosné ocelové konstrukce zastřešení zimního stadionu v Jihlavě. Stávající objekt má nepravidelný půdorys a výška ŽB sloupů je 12m. Nová ocelová konstrukce byla ...