Now showing items 1-2 of 2

  • Difůzní evoluční algoritmus 

    Mészáros, István
    V dnešní době se objevují nové trendy v oblasti umělé inteligence. Metody známé jako evoluční algoritmy jsou jedny z nich. Tyto algoritmy nám umožňují optimalizovat a navrhovať systémy pomocí počítačů. Jedna z variant ...
  • Distributed P2P Data Backup System 

    Mészáros, István
    Tato diplomová práce představuje model a prototyp kooperativního distributivního systému zálohování dat založeném na P2P komunikační síti. Návrh systému umožňuje uživatelům přispět svým lokálním volným místem na disku do ...