Now showing items 1-20 of 28

 • Akustická měření v reálném prostředí 

  Mach, Václav
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice akustických měření. Jsou zde popsány dva systému používané pro tyto účely - MLS a esweep. Jsou porovnány jejich výhody a nevýhody a jsou provedeny praktické ukázky měření ...
 • Antispamová ochrana webových stránek 

  Orsák, David
  Tato práce se zabývá problematikou spamu zejména v oblasti webových stránek. Definuje pojem spam, historii spamu a jeho jednotlivé členění dle způsobu šíření a typu zaměření. Je zde rozebrána problematika legislativy vůči ...
 • Databáze a generování testovacích otázek 

  Rejko, Peter
  Cílem bakalářské práce je vytvoření databáze testovacích otázek a jejich generování. Je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické jsou popsané nástroje se zaměřením na tvorbu databází jazyku HTML, PHP a ...
 • Databáze zvukových souborů 

  Khatib, Nabhan
  Diplomka a prakticky cast
 • Dekodér pro systém detekce klíčových slov 

  Krotký, Jan
  Práce seznamuje čtenáře se základními vlastnostmi rozpoznávání lidské řeči, popisuje systémy pro detekci klíčových slov a blíže se věnuje návrhu jednotlivých bloků dekodéru rozdělených do tří kapitol. První z nich popisuje ...
 • Detekce mrkání a rozpoznávání podle mrkání očí 

  Tesárek, Viktor
  Tato diplomová práce se zabývá rozpoznáváním mrknutí oka a jejím hlavním úkolem je rozbor algoritmů zabývajících se detekcí lidí s jejich následným využitím ve vlastním programu na detekci mrknutí. Rozborem algoritmů, které ...
 • Genarátor ASP stránek 

  Hrbáček, Martin
  Zadáním mé práce je studium a seznámení s prostředím ASP.NET a realizace programu generování ASP stránek podle struktury databáze. Problematiku jsem nastudoval od Microsoft .NET Framework, který poskytuje všechny nástroje ...
 • Instalace a konfigurace Octave výpočetního clusteru 

  Vitner, Petr
  Tato práce zkoumá možnosti a nástroje pro vytvoření vysoce-výkoného výpočetního clusteru. Obsahuje návrh pro jeho vytvoření a podrobně popisuje jeho nastavení a konfiguraci ve virtuálním prostředí.
 • Lavinové komunikační uzly 

  Koňařík, Libor
  Předložená diplomová práce se podrobně věnuje vybraným možnostem komunikace mezi osobami při lavinových neštěstích. Zkoumané způsoby komunikace mezi sebou porovná. Zaměří se na ověření vlastností a parametrů lavinových ...
 • Lokalizace akustických zdrojů v blízkém poli 

  Šuránek, David
  Tato práce se zabývá lokalizací akustického zdroje v blízkém poli. Úvod této práce se zabývá základním zkoumáním problematiky lokalizace akustických zdrojů. Následně jsou přiblíženy některé známé metody lokalizace akustických ...
 • Lokalizace pohyblivých akustických zdrojů 

  Bezdíček, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na lokalizaci statických (zadání semestrálního projektu) a pohyblivých akustických zdrojů (zadání diplomové práce) pomocí mikrofonních polí. Nejdříve se zabývá obecnou problematikou lokalizace. ...
 • Lokalizace statických akustických zdrojů 

  Mikeš, Petr
  Mikrofonové pole se muže vyskytovat u mnoha duležitých aplikací. Primární použití, ze kterých vychází vetšina dalších aplikací, jsou pouze dve: lokalizace akustických zdroju a separace jednotlivých signálu z jejich smesice. ...
 • Metody detekce akustických zdrojů mikrofonovými poli 

  Durkoš, Michal
  Táto práca pojednáva o možnostiach lokalizácie zdrojov akustických signálov. Informuje čitateľa o možnostiach využitia beamformingu ako aj s jeho základnými pravidlami a podmienkami. Podrobnejšie sa zaoberá delay-and-sum ...
 • Modelování prostorové akustiky 

  Bernát, Michal
  Tato práce se zabývá geometrickými modelovacími metodami a jejich implementací v~prostředí Octave (Matlab), které je pro praktickou realizaci ideální. V první části je práce zaměřena na velmi zjednodušenou metodu zrcadlových ...
 • Optimalizovaná detekce řečové aktivity v prostředí s proměnnými vlastnostmi 

  Míča, Ivan
  Tato práce se zabývá problematikou automatické detekce řečově aktivních úseků signálu. Jsou analyzovány dopady nepříznivých podmínek na spolehlivost detekce a jsou uvedeny hlavní současné i historické směry výzkumu této ...
 • Porovnání hlasových a audio kodeků 

  Lúdik, Michal
  Táto práca sa zaoberá popisom vlastností ľudského sluchu, audio a rečových kodekov, popisom objektívneho hodnotenia ich kvality a ich praktickým porovnaním. Kapitola o audio kodekoch zahŕňa popis bezstratového kodeku FLAC ...
 • Porovnání úspěšnosti vícekanálových metod separace řečových signálů 

  Přikryl, Petr
  Separace nezávislých zdrojů signálů ze směsí zaznamenaných dat je základní problém v mnoha praktických situacích. Typický příklad je záznam řeči v prostředí za přítomnosti šumu či jiného mluvčího na pozadí. Touto problematikou ...
 • Rozpoznání paralingvistických signálů v řečovém projevu 

  Mašek, Jan
  Tento dokument popisuje tři metody pro klasifikaci paralingvistických výrazů jako smích a pláč z každodenních rozhovorů analýzou zvukového signálu. Pro tento účel byla vytvořena databáze nahrávek. Protože se dnes často ...
 • Rozpoznávač řeči s omezeným slovníkem 

  Vystavěl, Kamil
  Bakalářská práce se zabývá implementací metody rozpoznávání řeči s omezeným počtem rozpoznávaných slov v prostředí Matlab. Rozpoznávač je založen na metodě dynamického programování realizované algoritmem borcení časové osy ...
 • Rozpoznávání emoční stavů na základě řečového záznamu 

  Lněnička, Jakub
  Cílem diplomového projektu je nalézt metodu, jejímž prostřednictvím bude možné provést klasifikaci vybraných emocí z promluvy. V úvodu se práce zabývá popisem částí lidského těla vytvářejících hlas a jejich fungováním. ...