Now showing items 1-1 of 1

  • Automatizovaný výpočet návrhu kelímkové pece 

    Míček, Radoslav
    V hlavní části bakalářské práce je nejdříve zpracována problematika elektrického odporového ohřevu z obecného hlediska, tzn. je vysvětlen princip obou základních druhů odporového ohřevu, a dále jsou uvedeny aplikace ...