Now showing items 1-7 of 7

 • Ochrana osobních údajů a soubory cookie 

  Svetlík, Adam
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou technológie cookies, špecifickej oblasti ochrany osobných údajov. Jej podstatu skúma predovšetkým z právneho hľadiska a prostredníctvom nedostatkov, ktoré príslušné normy vykazujú. ...
 • Open data, open source software a právo 

  Končitý, Patrik
  Tato bakalářská práce se bude zabývat právní problematikou fenoménu otevřených dat a open source softwaru. Praktickým výstupem je vytvoření aplikace, která bude ditribuována pod open source licencí a bude využívat otevřená ...
 • Optimalizace technologie tlakového lití tenkostěnného odlitku 

  Míšek, Jakub
  Cílem této práce je navržení úprav technologického procesu, které povedou ke snížení výskytu vad odlitku odlévaného metodou vysokotlakého lití. Odlitek je odléván firmou Alfred Engelmann CZ, spol. s.r.o. z hliníkové slitiny ...
 • Otevřená data a osobní údaje 

  Cu, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou otevřených dat v rozporu s právem na soukromí a ochranou osobních údajů. Čtenáři přibližuje základní pojmy s tím spojené a jejich usazení v české legislativě. Praktickým výstupem ...
 • Právo na informace a otevřená data 

  Gáliková, Miriam
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou práva na informácie a otvorenými dátami. Teoretická časť práce približuje základné pojmy a právne aspekty otvorených dát z pohľadu súčasne platnej tuzemskej i európskej legislatívy. ...
 • Veřejné softwarové licence 

  Mazánek, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou veřejných softwarových licencí, jejich užití, jejich vlastností v podobě specifických licenčních smluvních ujednání (licenčních aspektů), vzájemné kompatibility a následovně ...
 • Vliv odplynění na kvalitu odlitků vyrobených technologií vysokotlakého lití 

  Míšek, Jakub
  Tato práce zkoumá vliv délky procesu odplyňování na stupeň naplynění taveniny a na kvalitu odlitků litých technologií vysokotlakého lití. Je analyzován druh vad vyskytujících se v odlitku na základě pozorování makrostruktury ...