Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza a řízení rizik technologických etap zastřešení pozemních staveb 

  Mík, Petr
  Diplomová práce se zabývá analýzou a posouzení kvalitativních, environmentálních a bezpečnostních rizik spojených s prováděním dvou různých variant střešních plášťů. V práci je provedena analýza poruchovosti v nejvíce ...
 • Realizace zastřešení průmyslové haly v Ostravě 

  Mík, Petr
  Předmětem mé bakalářské práce je řešení realizace zastřešení na průmyslové hale v Ostravě. Řeší realizaci ploché střechy u výrobní haly. Práce obsahuje rozpočet, časový plán, kontrolní a zkušební plán, technickou zprávu, ...
 • Revitalizace objektu 

  Mík, Petr
  Diplomová práce „Revitalizace objektu“ je zpracována ve formě projektové dokumentace dle platných předpisů a norem. Jedná se o revitalizaci stávajícího objektu. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní včetně dvou podzemních ...