Now showing items 1-20 of 21

 • Aplikace pro PDA umožňující příjem a práci s multimediálním obsahem 

  Javorček, Martin
  Předložená práce se zabývá vytvořením aplikace pro PDA umožňující příjem a práci s multimediálním obsahem. V úvodu práce je pozornost věnována hlavně teoretickému vysvětlení některých pojmů jako je PDA (Personál Digital ...
 • Geolokace stanic v síti Internet 

  Ingr, Michal
  Diplomová práce se zabývá metodami geolokace stanic v síti Internet, či-li odhadem geografické polohy neznámé stanice, která je do této sítě připojena. Úvodní část práce popisuje metody, které k určování pozice nepotřebují ...
 • Hlasovací služba pro internetovou televizi 

  Menclík, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací hlasovací služby pro internetovou televizi. Realizace této služby je provedena v programovacím jazyce Java a využívá již hotových programových struktur, které jsou určené pro ...
 • Implementace evolučního expertního systému 

  Bukáček, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na nastudování problematiky evolučních a genetických algoritmů. A to především na multikriteriální algoritmy VEGA, SPEA a NSGA-II. Dále jednoho FrameWorku pracujícího s genetickými algoritmy ...
 • JavaME aplikace pro sázení na sportovní zápasy 

  Kubalík, František
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a realizaci aplikace pro mobilní terminály, která umožňuje uživateli sázet na sportovní zápasy. Funkčnost této aplikace je závislá na centrální databázi, jejíž návrh je také součástí ...
 • Lokalizace stanic u systému internetové televize 

  Pokludová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá lokalizací stanice v rámci digitálního televizního vysílání přes Internet protokol. Cílem diplomové práce bylo vytvoření obecného modelu pro lokalizaci stanic u systému internetové televize. Práce ...
 • Lokalizace stanic v Internetu pomocí systému King 

  Exler, Michal
  Tato práce je zaměřena na problematiku lokalizace stanic v Internetu. Jsou zde popsány metody pro predikci zpoždění pomocí umělých souřadnicových systémů a pomocí přímého měření. Primárně je tato práce zaměřena na metodu ...
 • Lokalizace stanic v Internetu pomocí systému Lighthouses 

  Smrčka, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou lokalizace stanic v Internetu pomocí umělých souřadnicových systémů. Tyto systémy slouží k odhadu hodnoty zpoždění RTT mezi jednotlivými stanicemi. Odhadovaná hodnota zpoždění může stanici ...
 • Lokalizace stanic v síti Internet pomocí systému pro překlad doménových jmén 

  Dvořák, Petr
  Tato práce popisuje různé systémy, které slouží k predikci zpoždění mezi stanicemi. Zaměřuje se jak na systémy využívající k predikci zpoždění umělých souřadnicových systémů, tak na systémy, které využívají fyzická měření ...
 • Mobilní přehrávač pro příjem a zpracování multimediálních dat 

  Króner, Tomáš
  Diplomová práce pojednává o vývoji multimediální aplikace umožňující přehrávání a příjem multimediálních souborů, jako jsou audio a video. V úvodu práce je v několika kapitolách shrnutá teorie ohledně programovacího jazyka ...
 • Nalezení fyzické pozice stanice v síti Internet 

  Kopeček, Tomáš
  V této diplomové práci se zabývám problematikou určení pozice počítače v síti Internet. Potřeba určité lokalizace počítačů vznikla v posledních několika letech z důvodu vzniku překryvných sítí. Pro tuto činnost existuje ...
 • Optimalizace signalizačního kanálu pro službu internetové televize 

  Matej, Michal
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť mechanizmus optimalizácie signalizačného kanálu pri preťažení signalizačného uzla -- Feedback Target, v hierarchickej agregácií stromovej štruktúry. Realizáciu tohto mechanizmu ...
 • Poskytování informací dle GPS souřadnic v systému IMS 

  Šišák, Vladimír
  Diplomová práca úvodom predstavuje nové možnosti komunikácie pri použití IP Multimedia Subsystem (IMS). Opisuje funkcie jeho častí a predstavuje protokoly, ktoré systém využíva. Práca predstavuje spôsob určenia zemepisnej ...
 • Protokol TTP pro správu hierarchických stromů zpětné vazby RTCP kanálu 

  Müller, Jakub
  Protokol TTP pro správu hierarchických stromu zpětné vazby RTCP kanálu představuje mechanizmu, který realizuje přenos velkého množství informací od uživatelů „úzkým“ zpětným kanálem. Velkým množství není míněno tisíce ...
 • Simulace lokalizace IP stanic pomocí algoritmů Vivaldi a GNP 

  Sulík, Peter
  Práca pojednáva o problematike sieťových súradnicových systémov. V prvej kapitole sa venuje ich stručnému rozboru a požiadavkám na ne kladeným. Ďalej sa zaoberá vlastnosťami algoritmu Vivaldi a popisuje jeho tri verzie: ...
 • SIP klient pro Windows Mobile 

  Regueyra, Philip
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a realizace softwarového klienta, který bude schopen provádět telefonní spojení prostřednictvím paketové sítě. K tomuto účelu je využit signalizační protokol SIP společně s ...
 • Současné možnosti nalezení fyzické pozice stanice v Internetu 

  Doležel, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami IP geolokace, tedy určením fyzické pozice stanice v síti Internet na základě znalosti IP adresy této stanice. Mým cílem bylo provést měření zpoždění v experimentální síti PlanetLab ...
 • Správa stanic Planetlabu 

  Chupáč, Michal
  Bakalárska práca je zameraná na obsluhu a správu staníc PlanetLabu z jedného miesta. Úvodná kapitola obsahuje postup vytvorenia prístupu do siete a ďalšie dôležité informácie a rady. Nasledujúca časť sa venuje vzdialenému ...
 • Synchronizace přenosu signalizace u internetové televize 

  Figurny, Roman
  Úkolem této bakalářské práce je navrhnout synchronizační mechanismus pro signalizační servery označované jako Feedback Target v hierarchické struktuře zpětného kanálu. Dále pak funkci synchronizačního mechanismu ověřit v ...
 • Video na vyžádání v JavaME 

  Obdržálek, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření systému pro přehrávání videa na vyžádání. Jsou rozebírány technologie, které se používají při tvorbě aplikací pro mobilní zařízení. Také jsou uvedeny dnes nejpoužívanější kodeky v ...