Now showing items 1-2 of 2

  • Adaptor pro měření skupinového zpoždění 

    Müller, Marek
    Účel této práce je navrhnout adaptor pro měření skupinového zpoždění. Toto zařízení by mělo fungovat jako jedno přídavné zařízení, které se připojí mezi rozmítaný generátor (např. wobler X1-50) a měřený obvod. Tato sestava ...
  • Elektricky krátká mnohopásmová anténa pro radioamatérské použití 

    Müller, Marek
    Účel této práce je seznámit s teorií EH antén, provést simulaci jednoho vybraného modelu EH antény z literatury a tento model zoptimalizovat na požadovaný kmitočet 14 MHz pomocí počítačového programu CST Microwave Studio. ...