Now showing items 1-2 of 2

  • Simulace elektrického pole v prostoru přípojnic vn rozvaděče 

    Müller, Michal
    Cílem této práce je simulace elektrického pole v prostoru přípojnic vn rozvaděče. Přesněji je cílem nalezení místa s nejkritičtější hodnotou velikosti intenzity elektrického pole a následný návrh opatření snižující velikost ...
  • Vliv přírodních jevů na elektrická zařízení 

    Müller, Michal
    Bakalářská práce se zabývá vlivem přírodních jevů na elektrická zařízení. Popisuje různé přírodní jevy a ukazuje, jak působí, na co působí a co je zdrojem jejich působení. Hlavním bodem práce je problematika atmosférického ...