Now showing items 1-16 of 16

 • Automatické srovnávání výstupu statické analýzy na různých verzích programů 

  Kompová, Radmila
  Práce se zabývá vývojem nástrojové podpory pro srovnávání výstupu statické analýzy uplatněné na různé verze zdrojových kódů programů. Součástí je rovněž diskuze tří volně dostupných statických analyzátorů pro jazyk C, z ...
 • Automatizované fuzz testování aplikací komunikujících přes systém D-Bus 

  Marhefka, Matúš
  Tato práce se zaobírá použitím metody fuzzingu na testování aplikací komunikujících přes systém D-Bus. První část je zaměřená na seznámení s pojmem fuzzing a na využití této metody při testování aplikací. Následuje popis ...
 • Automatizované metody hledání chyb v překladačích 

  Müller, Petr
  Tato práce se zabývá aplikací metody fuzz testing k testování překladačů a interpretů. V první části pojednává o překladačích, optimalizacích a chybách typických pro optimalizující překladač. Analyzuje vhodnost metod ...
 • Biodegradabilní kostní implantáty na bázi železa 

  Müller, Petr
  Osteosynthesis, temporary bone replacement, biodegradable metals, biodegradation, biocompatibility, powder metallurgy, sintering, iron, ferrous alloys, electrochemical corrosion, corrosion potential, spectroscopy
 • Integrace serveru Undertow se systémem Jenkins CI 

  Barteček, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá nahrazením servlet kontejneru v systému Jenkins CI za server Undertow. V práci jsou popsány obecné informace o programech, které se této problematiky týkají a je analyzován současný stav ...
 • Nástroj pro analýzu výkonu alokátorů paměti v operačním systému Linux 

  Müller, Petr
  Tato diplomová práce prezentuje nástroj, který umožňuje analýzu vlastností dynamických paměťových alokátorů se zaměřením na jejich výkon. Práce identifikuje důležité výkonnostní metriky paměťových alokátorů a také faktory ...
 • Nástroj pro vyhodnocení kvality příspěvků projektů open-source 

  Špigel, Radim
  Tato práce se zabývá zjištěním kvality příspěvků při vývoji open-source projektů napsaných v jazyce Python. Zjištění této kvality je prováděno pomocí nástrojů pro statickou analýzu a hypotetickým algoritmem založeným na ...
 • Podpora pro užití jazyka Python pro vývoj zásuvných modulů serveru Jenkins 

  Bambas, Tomáš
  Server pro průběžnou integraci Jenkins CI umožňuje rozšiřovat svou funkcionalitu pomocí zásuvných modulů. Tyto moduly lze programovat v jazycích Java a Ruby. Podpora pro jazyk Python chybí, přestože se jedná o jeden z ...
 • Použití Peltierových článků pro tepelné cyklování 

  Müller, Petr
  Předkládaná práce se zabývá použitím Peltierových článků pro tepelné cyklování při provádění zrychlených zkoušek na pracovišti pro termomechanické namáhání pájených spojů. Jejím základem je popis jednotlivých částí pracoviště. ...
 • Sada testů na výkon MIT Kerberosu 

  Špaček, Petr
  Tato práce se zaměřuje na vyvinutí nástrojů pro výkonnostní testování, které umožní otestovat infrastrukturu systému MIT Kerberos, zjistit její výkonnostní charakteristiky a detekovat potenciální problémy. Práce shrnuje ...
 • Studie frameworku Lombok 

  Paštrnák, Ján
  Tato práce se věnuje frameworku Lombok a jeho využití pro vývoj Java programů. Framework Lombok umožňuje generování primitivního, často se opakujícího kódu, během překladu anotovaného kódu. Pomoci anotací programátor ...
 • Systém monitorování stavu plánovacích úloh 

  Maga, Martin
  Úkolem této bakalářské práce je dle konkretních požadavků zadavatele společnosti Red Hat vytvořit systém monitorování stavu plánovacích úloh. Hlavním cílem je vytvořit systém plánování, který uloží plánovací problém do ...
 • Testování výkonnosti Java kolekcí na vícejádrových systémech 

  Husar, Martin
  Tato práce se zabývá testováním výkonnosti Java kolekcí na vícejádrových systémech. Cílem práce bylo nastudovat kolekce z rámce Java Collection Framework a také některé další kolekce z balíku java.util.concurrent a projektu ...
 • Vyhledávání výrazů s nedefinovaným chováním v jazyce C 

  Hellebrandt, Lukáš
  Práce se zabývá detekcí nedefinovaného chování v programech v jazyce C. Zaměřujemese na nedefinované chování vznikající nesprávnou prací se sekvenčními body a vedlejšími efekty. Provedeme teoretický rozbor a pojmy jako ...
 • Webový nástroj pro správu výsledků dlouhodobého testování 

  Matys, Filip
  Mnoho softwarových projektů prochází dlouhým vývojem, proto vyžadují rozsáhlé testovací sady pro automatizaci testování. Tyto testovací sady často neprochází celé a je potřeba jejich výsledky s časem shromažďovat a následně ...
 • Zvýšení výkonu Nitrate klienta pomocí vyrovnávací paměti 

  Holec, Filip
  Cílem práce je návrh a implementace výkonnostních vylepšení modulu python-nitrate. Výkonnostní vylepšení jsou založeny na sesbíraných případech užití, které využívají velké množství dat. Za účelem měření dopadu změn v ...