Now showing items 1-2 of 2

  • Digitální zapisovač dat 

    Müller, Tomáš
    Diplomová práce Digitální zapisovač dat pojednává o způsobu měření intenzity záření laserového paprsku, jeho vyhledání pomocí krokových motorů a zpracování změřeného signálu pro následné zobrazení na PC. Je zde nastíněna ...
  • Nízkoúrovňové měřicí metody 

    Müller, Tomáš
    Tato práce pojednává o způsobu měření signálů nízkých úrovní. Je zde nastíněno, jakým způsobem by se mělo postupovat při návrhu měřicího systému a výběru měřicího přístroje a příslušenství. Dále je zde uveden výpočet chyb ...