Now showing items 1-13 of 13

 • Bionika v architektuře (strom jako inspirační zdroj) 

  Šáchová, Irena
  Práce pojednává o přírodních předobrazech, které lze uplatnit v architektuře. První část se zabývá obecnou bionikou v architektuře. Jsou zde uvedeny všechny dostupné poznatky spadající do tohoto oboru. Druhá část práce je ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Trenz, Miloš
  Město Valašské Meziříčí leží v podhůří Moravskoslezských Beskyd, což mu dává specifický architektonický ráz. V jeho urbanistické struktuře jsou patrné historické kořeny, sahající do středověku. Jádro města je vymezeno třemi ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Švec, Martin
  Moderně a odlehčeně pojatý dům, který je protiváhou původní historické zástavby a vrcholem pohledové osy od Náměstí. Funkční rozdělení vnitřního prostoru se jasně projevuje ve vnějším vzhledu. V přízemním parteru je kladen ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Matrtaj, Marek
  Mestský dom na nábreží – dom navrhnutý podľa urbanistického motta – ľudia sú tam, kde sú ľudia – a odlišných perspektiv vnímania – žijúce nábrežie podporené mestotvorným centrom voľného času na strešnej terase a parterom ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Šnyrch, Marek
  Stavba je navržena jako dva polyfunkční domy se společnými podzemními garážemi, komercí v parteru a převážně malometrážními byty vhodnými pro funkci domu s pečovatelskou službou. Cílem urbanistické koncepce dostavby území ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Novák, Jakub
  Návrh mestského domu na nábreží v Přerove Bakalárska práca pojednáva o návrhu polyfunkčného objektu na dôležitej nárožnej parcele na nábreží v meste Přerov. Návrh je postavený na požiadavkách na kvalitu a detail vytvoreného ...
 • Městský sál ve Znojmě 

  Maloň, Marek
  Bakalářská práce si stanovuje za cíl vyhodnotit a rozhonout o vhodné lokalitě pro výstavbu víceúčelového kulturního sálu ve městě Znojmě a navrhnou jeho budoucí podobu s ohledem na urbanistické, architektonické, provozní ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Provázková, Petra
  Řešené území se nachází v městské části Brno Komín. Tato část má charakter spíše menšího města s jasně patrnými pozůstatky původní vesnické zástavby. Při návrhu obytného souboru tvořeného třípodlažním bytovým domem, a ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Pekár, Radovan
  Koncept návrhu v pôdorysnom tvare L spolu s kompozičnou dostavbou ulice Viedenská vychádza z dostavby mestského blokuvymedzeného ulicami Viedenská, Táborského nábrežie, L.Kopečnej a Kemnná. Kompozične pozostáva z 2 častí ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Ovčiariková, Kvetoslava
  Predmetom bakalárskej práce bol návrh nárožného objektu študentského bývania so stravovacou prevádzkou. Objekt objemovo uzatvára daný blok a vytvára tak súkromie vo vnitrobloku. V mieste nárožia vytvára rozptylový priestor ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Dvořáčková, Alena
  Jako vhodná se mi pro umístění školské stavby jeví volná „zelená“ parcela jižně od Černé louky. Hlavní požadavek pro vznik konceptu bylo oddělit „špinavý“ provoz zázemí (hluk, doprava) od „čistého“, provoz školy (orientace ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Dufková, Kateřina
  Zadáním mé diplomové práce bylo navrhnutí nového komplexu škol v Ostravě. Místo stavby je umístěno blízko historického centra vedle výstaviště Černá louka. Hlavní ideou bylo navržení pěti různých solitérů, které dohromady ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Holcová, Petra
  Tématem diplomové práce je architektonická studie komplexu školských staveb v Ostravě. Jedná se o mateřskou, základní a střední školu – gymnázium. Škola je situována vedle kulturního klastru Černá louka v Ostravě – nově ...