Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský plán - tělovýchovný kurz 

    Müllerová, Marie
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh podnikatelského plánu vysokoškolského ústavu, který zajišťuje celoroční tělovýchovné a sportovní aktivity pro studenty a zaměstnance Vysokého učení technického v Brně i pro širokou ...
  • Procesní FMECA - zavádění informačního systému v bance 

    Müllerová, Marie
    Tato diplomová práce se zabývá procesní FMECA analýzou, aplikovanou na proces zavádění informačního systému v bance. Teoretická část práce je zaměřena na řízení rizik a využití metod FMEA a FMECA. V praktické části je ...