Now showing items 1-2 of 2

  • Difuze v kovech 

    Pavlík, Jakub
    Tato bakalářská práce pojednává o základních zákonitostech a typech difuze v kovových materiálech, kde je difuze hlavní možností přenosu látky. Rovněž obsahuje základní informace o fenomenologickém a fyzikálním přístupu k ...
  • Termodynamika roztoků 

    Macháč, Pavel
    Tato bakalářská práce se zabývá teoretickými základy termodynamiky roztoků. V teoretické části je zpočátku pojednáno o problematice roztoků obecně, tj. například je řešena otázka rozdělení roztoků, vyjádření jejich složení ...