Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza flavonoidů v pivu metodou LC-MS 

    Měřínská, Radana
    Předložená diplomová práce je zaměřená na analýzu fenolických látek u piv různé stupňovitosti a značek. Cílem práce bylo nalezení případných rozdílů mezi jednotlivými typy piv a dále mezi pivy českými a zahraničními. ...
  • Studium fenolických látek ve vybraných biologických materiálech s využitím metody LC/MS 

    Měřínská, Radana
    Předložená bakalářská práce se zabývá metodami vhodnými k analýze fenolických látek, jako jsou polyfenolické kyseliny či flavonoidy. V teoretické části byla provedena podrobná literární rešerše, která shrnuje především ...