Now showing items 1-1 of 1

  • Management zadluženosti vybraného kraje 

    Karasová, Simona
    Diplomová práce se zabývá analýzou hospodaření Kraje Vysočina v letech 2010 – 2016. Teoretická část diplomové práce vymezuje veřejnou správu, kraj, majetek kraje, rozpočet kraje a zadluženost kraje. Praktická část diplomové ...