Now showing items 1-2 of 2

  • Kompozitní tisk pro 3D FDM tiskárnu 

    Műller, Jakub
    Tato diplomová práce se zabývá studiem technologie 3D tisku založené na metodě FDM. Tato varianta je zaměřená na možnosti tisku pomocí dvou extruderů, tak aby bylo možné tisknout kompozitní díly. Jsou zde blíže popsány ...
  • Testování parametrů krokových motorů při různých režimech mikrokrokování 

    Műller, Jakub
    Tato práce se zabývá návrhem a sestrojením testovacího zařízení, které umožňuje měření základních parametrů krokových motorů. Úvodní část je věnována rešerši o principu fungování hybridního krokového motoru. K analýze ...