Now showing items 1-8 of 8

 • Aplikace statistické analýzy řeči pacientů s Parkinsonovou nemocí 

  Bijota, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním řečového signálu osob postižených Parkinsonovou nemocí za účelem vytvoření statistického vzorku řečových parametrů, pomocí něhož bude možno rozdělit zkoumané osoby na parkinsoniky ...
 • Entropické modely datového provozu 

  Blažek, Petr
  Tato práce řeší možnosti využití entropie pro detekci anomálií v datové komunikaci a to zejména bezpečnostních útoků. Hlavní výhodou použití entropií je schopnost identifikovat neznámé útoky, protože detekuje změny v síťovém ...
 • Rozklad signálu pomocí transformace typu EMD 

  Mžourek, Zdeněk
  Cílem této práce je představit empirickou modální dekompozici jako metodu pro rozklad libovolně složitých nelineárních a nestacionárních signálů na takzvané vlastní modální funkce. Použitím Hilbertovy transformace získáme ...
 • Shluková analýza v oblasti číslicového zpracování patologické řeči 

  Čapek, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem parametrů kvantifikujících degradaci řečové produkce způsobenou přítomností určité řečové patologie a následným rozřazením uvažovaných patologií do skupin pomocí algoritmu k-means. ...
 • Statistická charakteristická funkce a její využití pro zpracování signálu 

  Mžourek, Zdeněk
  Cílem této práce je poskytnout základní informace o charakteristické funkci používané ve statistice a porovnat její vlastnosti s Fourierovy transformace používané v inženýrských aplikací. První část práce je zaměřena ...
 • Vizualizace vícerozměrných dat pomocí webových technologií 

  Burian, Vojtěch
  Práce se věnuje problematice vizualizace dat. Vizualizace dat je užitečným nástrojem, jak prezentovat a získat nové informace, a tak dojít k lepším rozhodnutím. V teoretické části je rozebírána problematika analýzy dat. ...
 • Využití paralelizovaných matematických operací v oblasti zpracování dat 

  Polášek, Jaromír
  Tato Bakalářská práce se zabývá zrychlení výpočtů funkcí paralelními výpočty, zprostředkovaných grafickými kartami NVDIA, prostřednictvím technologie CUDA. Teoretická část popisuje obecné principy paralelních výpočtů a ...
 • Využití systému OpenCPU v oblasti zpracování dat 

  Yerpeissov, Serik
  Bakalářská práce se zabývá problematikou využití systému OpenCPU v oblasti zpracování dat. Práce je rozdělena na teoretický úvod obsahující popis zpracovani dat v informační a komunikační technologie, úkol a cíl práce, ...