Now showing items 1-1 of 1

  • Elektronický obchod 

    Čepara, Jan
    Diplomová práce navrhuje vhodnou variantu elektronického obchodu pro firmu zabývající se zájezdy. Tento e-shop by měl splňovat požadavky firmy a zároveň pomocí navrhnuté propagace přinášet zisk