Now showing items 1-5 of 5

 • Finanční vyhodnocení zakázky v kontextu stavebního podniku 

  Kohútová, Linda
  Diplomová práce je zaměřena na finanční řízení stavební zakázky. V první částí diplomové práce je řešené finanční řízení, finanční analýza a jejich možnosti řízení. Praktická část řeší finanční plány, hospodářské výsledky ...
 • Likvidita stavebního podniku 

  Kohútová, Linda
  Bakalářská práce je zaměřena na oblast likvidity ve stavebním podniku. V první části bakalářské práce je řešená teorie platby-schopnosti podniku a její možnosti řízení. Praktická část řeší finanční plány a hospodářské ...
 • Marketingové plánování ve stavebním podniku 

  Pleva, Jiří
  Pro svou diplomovou práci jsem si zvolil téma „Marketingové plánování ve stavebním podniku“. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části jsem se zaměřil na teoretické informace o marketingovém mixu, ...
 • Využití marketingových analýz při posouzení proveditelnosti stavebního projektu 

  Vrána, Ivan
  Tato práce sleduje aplikaci marketingových analýz při posouzení proveditelnosti stavebního projektu z hlediska investičního rozhodnutí. Výstupem této práce je aplikování vhodných marketingových analýz na konkrétním projektu ...
 • Využití marketingových analýz při posouzení proveditelnosti stavebního projektu 

  Skřepková, Magda
  Náplní této bakalářské práce je analyzování tržního a marketingového prostředí při rozhodovacím procesu projektu Bytového domu Kopečná 9 a na konci celého procesu rozhodnutí o tom, zda bude projekt realizován. Cílem je ...