Now showing items 1-2 of 2

  • Implementace štíhlé výroby ve výrobním provozu 

    Peterka, Zdeněk
    Předmětem této diplomové práce je praktická implementace prvků štíhlé výroby dle metodologie LEAN ve strojírenské společnosti zabývající se kusovou výrobou za účelem redukce plýtvání a zvýšení efektivity výroby. Na začátku ...
  • Optimalizace výrobních procesů za pomoci Lean metodiky 

    Jablonka, Ján
    Předmětem této diplomové práce je implementace principů štíhlé výroby dle metodologie lean ve vybrané společnosti za účelem minimalizování plýtvání a zefektivnění výroby. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmů štíhlá ...