Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza společnosti Norgren CZ pomocí časových řad 

    Veber, Antonín
    Předmětem bakalářské práce je analýza vybraných ukazatelů společnosti Norgren CZ pomocí statistických metod, která zachycuje souvislosti mezi přesuny výroby z podniků v západní Evropě do České republiky a vývojem jednotlivých ...
  • Řízení nákupu a zásob 

    Bartošková, Sylvie
    Předmětem této diplomové práce je na základě tržních analýz vypracovat strategii zefektivnění řízení zásob pro oblast kusové výroby a prosadit význam marketingového nákupního procesu v podniku KLM. V rámci práce je zpracována ...