Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace elektronického obchodu 

    Novák, Lukáš
    Ve své diplomové práci se chci zaměřit na analýzu problematiky CRM systémů. Možným východiskem pro malé firmy je v této složité ekonomické situaci využití CRM systémů. Cílem práce je výběr a nasazení finálního produktu na ...