Now showing items 1-5 of 5

 • Podnikatelský záměr 

  Hubený, Petr
  Předmětem mé bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu pro provoz a rozvoj podniku působícího v pohostinství. S tím souvisí vypracování analýz trhu, rizik, konkurence a navrhnutí organizačního, finančního a ...
 • Podnikatelský záměr firmy 

  Hanáková, Lucie
  Předmětem této bakalářské práce je vytvoření návrhu podnikatelského záměru pro kadeřnický salón. Práce obsahuje teoretické poznatky týkající podnikatelského záměru a jeho struktury, právních forem v ČR, analýzy vnitřního ...
 • Podnikatelský záměr firmy 

  Furchová, Petra
  Předmětem této práce bude vytvoření reálného podnikatelského záměru, který bude sloužit k rozšíření firmy MATEZEX spol. s r.o. Práce obsahuje teoretická východiska a následně se zaměřuje na praxi, analyzuje trh a konkurenci. ...
 • Podnikatelský záměr firmy 

  Kmínek, František
  Předmětem bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu pro založení malého podniku, zabývajícího se hostinskou činností. První část práce tvoří úvod. Teoretická část obsahuje informace o tvorbě podnikatelského plánu, ...
 • Úvěruschopnost klienta u nebankovního subjektu 

  Kindl, Tomáš
  Tématem bakalářské práce je úvěrování fyzických osob nebankovními subjekty v současné situaci České republiky. Zaměřuje se především na systém posuzování fyzických osob nebankovní společností a stanovení úvěruschopnosti ...