Now showing items 1-1 of 1

  • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Lačňáková, Adéla
    Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace vybrané společnosti. Na základě teoretických poznatků bude vypracována analýza současného stavu pomocí metod příslušných analýz. Z výsledků analýzy budou formulovány ...