Now showing items 1-2 of 2

  • Expanze společnosti ZKL, a.s. na maďarský trh 

    Hrnčířová, Barbora
    Hlavním cílem této diplomové práce je formulování strategie vstupu společnosti ZKL, a.s. na maďarský trh. Teoretická část shrnuje nejnovější poznatky z literatury v oblasti strategické analýzy a expanze společnosti na ...
  • Zhodnocení finanční situace FERMAT CZ, s. r. o. a návrhy na její zlepšení 

    Jelínek, Dominik
    Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti Fermat CZ, s. r. o. na základě finanční analýzy účetních výkazů za období pěti let (2011-2015) a formulace návrhů na zlepšení v problémových oblastech ...