Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Mrkvová, Eva
    Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku PREMO s.r.o. v letech 2005 až 2008 za pomocí účetních výkazů podle českých účetních standardů. V první části mé práce je vysvětleno, co je to finanční analýza ...
  • Využití controllingu v podniku 

    Mrkvová, Eva
    Diplomová práce posuzuje dosavadní systém a stav kontroly ve společnosti PREMO s.r.o. Ze strategického plánování je zpracována analýza SWOT, dále analýza odvětví pomocí Porterova modelu. Pro zhodnocení finanční situace ...