Now showing items 1-1 of 1

  • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

    Kuklová, Klára
    Bakalářská práce se zabývá pracovněprávními vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů. Teoretická část se zabývá pojmy z právního, ekonomického, daňového a účetního pojetí. V analytické části se objasňují pracovněprávní ...