Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vybraného podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod 

    Mačto, Daniel
    Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybraného podnikatelského subjektu. Na základě zkoumaných analytických metod vnějšího a vnitřního prostředí podniku je zhodnocena celková situace podniku. V závěru práce jsou uvedeny ...
  • Podnikatelský plán na Školu lyžování 

    Mačto, Daniel
    Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na školu lyžování. Práce vychází z úvodních teoretických poznatků, po kterých následuje analýza tržního prostředí, konkurence a vypracovaní podnikatelského plánu ...