Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti využití plodů méně známých keřovin 

    Mařáková, Veronika
    Tato práce se zabývá dřínem obecným (Cornus mass). Úvodní část bakalářské práce pojednává o botanických charakteristikách dřínu: popis rostliny, její rozšíření, rozmnožování a stanoviště. Dále jsou popsány vybrané odrůdy, ...
  • Srovnání méně známých druhů ovoce z hlediska obsahu vitaminu C 

    Mařáková, Veronika
    Tato diplomová práce se zabývá stanovením obsahu vitaminu C v různých odrůdách dřínu obecného (Cornus mas) a jeřábu obecného (Sorbus aucuparia). V teoretické části jsou popsány botanické charakteristiky obou rostlin, ...